FRACTIONAL FLOW

Posts Tagged ‘Statoil

Status on the Bakken ”Red Queen” with Data as per April 2015

This post presents a study of developments of Light Tight Oil (LTO, shale oil) extraction for 8 companies in Bakken(ND) that as of April 2015 had added around 600 (or more) producing wells in the Bakken/Three Forks formations since January 2008.

The 8 companies are; Continental Resources, EOG Resources, Hess Bakken Investments, Marathon Oil Company, Oasis Petroleum, Statoil Oil & Gas, Whiting Oil and Gas Corporation and XTO Energy.

These 8 companies had around 63% of total LTO extraction from Bakken as of April 2015.

The decline in the oil price has so far reduced the number of rigs drilling in Bakken and a decline in total LTO extraction in Bakken. This study shows there are differences in responses amongst the studied companies to the oil price decline.

As with most other things, size matters, also in Bakken.

Figure 1: The chart above (stacked areas) shows developments in total  LTO extraction, split on the 8 presented companies and others. 4 of the studied companies had growth in LTO extraction for the period from December 2014 through April 2015 which are stacked on top. NOTE: The chart does not include contributions from wells starting to flow prior to 2008 for the presented companies and the contributions from these wells are included in others and normally diminishes as the wells ages.

Figure 1: The chart above (stacked areas) shows developments in total LTO extraction, split on the 8 presented companies and others.
4 of the studied companies had growth in LTO extraction for the period from December 2014 through April 2015 which are stacked on top.
NOTE: The chart does not include contributions from wells starting to flow prior to 2008 for the presented companies and the contributions from these wells are included in others and normally diminishes as the wells ages.

Data from the North Dakota Industrial Commission (NDIC) shows that in  April 2015 Bakken LTO extraction was at 1.11 Mb/d, down from a high of 1.16 Mb/d as of December 2014.

  • For the period December 2014 – April 2015 those in decline lost about 76 kb/d (close to 10%), while those with growth added around 21 kb/d, curtailing total decline at 55 kb/d (close to 5%).
  • The 4 companies with growth added about 300 producing wells (46%) of a total of 645 for the months January – April 15 and contributed about 37% of the total Bakken LTO extraction per April 2015.

kb; kilo barrels = 1,000 barrels

The decline in the oil price and LTO flow (for some companies) is likely to move focus to CAPital EXpenditures discipline, profitability and balance sheets healing.

The low oil price has already affected the scale of the drilling and will in the near future lead to a decline in the monthly producing wells additions.

At present oil prices ($60/Bbl, WTI) the net cash flow from operations could unabridged pay for the addition of around 100 wells/month (from spud to flow).

As of the recent months an average of 160 producing wells was started monthly and LTO extraction declined.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Thursday, 18 June, 2015 at 21:48

HVA RETNING SKAL OLJEPRISEN?

I dette innlegget vil jeg dele noen av mine observasjoner av og refleksjoner for hva sannsynlig retning oljeprisen vil ta i nær fremtid.

Innenfor OECD blir nå et voksende antall forbrukere av økonomiske årsaker drevet til å redusere sitt forbruk av dyr olje. I noen tilfeller der substitusjon med andre og billigere energikilder er mulige, så skjer dette, ref også figur 10. Dette gir nå en svakere global etterspørselsvekst samtidig med at tilbudssiden bedres blant annet gjennom fortsatt vekst i utvinningen av skiferolje (tight oil) og oljesand og OPEC antas å ha noe reservekapasitet.

Figur 01: Diagrammet viser utviklingen i den nominelle oljeprisen (Brent Spot) fra januar 1990 og til tidlig juni 2013.

Figur 01: Diagrammet viser utviklingen i den nominelle oljeprisen (Brent Spot) fra januar 1990 og til tidlig juni 2013.

Figuren illustrerer også at den sterke gjeldsveksten (også) tillot vekst i oljeprisen og at gjeldsveksten nå er lavere. Samtidig har forbrukerne gradvis fått en svekket evne til å betale for dyr olje mens kostnadene for de marginale fatene er generelt voksende.

Bevegelsene i oljeprisen de siste årene kan også skape inntrykk av at oljeprisen har vært gjenstand for spekulativt press. De som tjener på en høyere oljepris er mange; oljeselskapene (både private og nasjonale) selvsagt, men også leverandører av varer og tjenester til oljeselskapene. Mindre fokus har det vært på at økte investeringer skapt av en høyere oljepris ofte resulterer i økt bruk av gjeld av oljeselskapene for å skape finansiell vekst. Leverandørene av gjeld/kreditt (banker/finansinstitusjoner) til oljeselskapene har dermed fått vekst i sitt inntektsgrunnlag til en svært lav risiko.

Selskapene bruker gjeldsvekst for å øke/holde oppe utvinningen av olje og gass og dermed det finansielle overskuddet. Veksten i de finansielle overskuddene for oljeselskapene som tillot vekst i investeringene for ny kapasitet var også drevet av privat og offentlig gjeldsvekst.

Gjeldsveksten har nå bremset og på et eller annet tidspunkt vil denne reverseres for å bringe gjeldsoverhenget ned, dette bør også ventes å få følger for oljeetterspørselen og dermed oljeprisen.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Wednesday, 12 June, 2013 at 11:40

%d bloggers like this: