FRACTIONAL FLOW

Posts Tagged ‘Libya

World Crude Oil Supplies per July 2017

In this post I present developments in world crude oil (including condensates) supplies since January 2007 and per July 2017.

  • In this post the world crude oil (inclusive condensates) supplies is split into three entities, North America [Canada, Mexico and the US], OPEC(13) and other Non OPEC [World – {North America + OPEC(13)}] with a closer look at Brazil.
  • For OPEC(13) a closer look at developments of number of active oil rigs versus developments in the oil supplies. This is supplemented with developments in the oil supplies versus the number of active oil rigs for some selected OPEC countries.
  • Looking at figure 07 for OPEC(13) the increase in its supplies as of late 2014/early 2015 followed a period with noticeable growth in oil rigs and likely capacity expansions/modifications of oil process/treatment facilities.
    The accompanying increase in OPEC(13) supplies may simply have been rationalized from a pure business desire to recover the investments (CAPEX) from these capacity expansions.
  • Finally a closer look at developments in petroleum consumption/demand and stock changes for the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
    The OECD has about half of total global petroleum consumption and a major portion of the global petroleum stocks.
  • “It took a lot of costly oil to bring down the oil price. This is the magic from lots of cheap credit.”

Data from this post is primarily from EIA Monthly Energy Review October 2017.

Figure 01: Figure 1: The stacked areas in the chart above shows changes to crude oil supplies split with North America [North America = Canada + Mexico + US], OPEC and other non OPEC [Other non OPEC = World – (OPEC + North America)] with January 2007 as a baseline and per July 2017. Developments in the oil price (Brent spot, black line) are shown against the left axis.

It was the oil companies’ rapid growth in CAPEX leveraged by cheap debt [ref US Light Tight Oil (LTO)] and expectations of a sustained higher oil price that brought about a situation where supplies started to run ahead of consumption/demand that brought the oil price down. During the run up to the oil price collapse, supplies also grew from other non OPEC (ex North America) from developments sanctioned while the oil price was high and expected to remain so.

Following the oil price collapse several of these developments had to take considerable write downs.

This coincided with increased OPEC supplies in what became widely explained as a bid from OPEC for market share.

Read the rest of this entry »

VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2012

Dette innlegget er en oppdatering på utviklingen i verdens forsyning av energi i væskeform per august 2012 slik dette er rapportert av EIA. I presentasjonen er verden delt inn i fire økonomiske grupper; OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World).

Fortsatt mener jeg den globale forsyningen av råolje har potensial for å vokse med 1,0 – 1,5 Mb/d (Mb/d; Millioner fat per dag) gjennom 2013 drevet av responsen til en strukturelt høyere oljepris. Forsyningen er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer (Bakken og Eagle Ford i USA) bitumen i Canada, tilbakevending av produksjon i Libya og potensial for vekst fra Irak. Fra 2013 vil Manifa i Saudi Arabia ha potensial til å levere 0,9 Mb/d. Inkludert i forsyningsveksten vil være en normalisering av produksjonen fra Sudan der utvinningen siste året har blitt redusert med 0,4 Mb/d.

Dette skjer mens forbruket i OECD faller med bakgrunn i svakere økonomisk aktivitet og det kommer motstridende oppfatninger om størrelsen på den videre økonomiske veksten for India og Kina.

VERDENS OLJEFORSYNING

FIG01WORLDLIQUIDSSUPPLYAUG2012

Figur 01; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGPL (Natural Gas Plant Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til august 2012. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Dataene fra EIA viser nå en vekst i forsyningen av råolje og kondensat og denne veksten er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer, bitumen og etter hvert fra funn som krever en høy pris for å gi lønnsomhet.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Tuesday, 4 December, 2012 at 20:05

VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING MAI 2012

Dette innlegget er en oppdatering på utviklingen i verdens forsyning av energi i væskeform per februar 2012 slik dette er rapportert av EIA. I presentasjonen er verden delt inn i fire økonomiske grupper; OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World).

I et senere innlegg vil jeg presentere en oppdatering på hvordan etterspørselen/forbruket har utviklet seg i OECD landene og land utenfor OECD gjennom det siste tiåret.

Slik jeg ser det nå har den globale forsyningen av råolje potensial for å vokse med 1,0 – 1,5 Mb/d gjennom 2013 drevet av responsen til en strukturelt høyere oljepris. Veksten i forsyningen er drevet av akselerasjonen i utvinningen av olje fra skifer (Bakken og Eagle Ford i USA), tilbakevending av produksjon i Libya, potensial for vekst fra Irak. Fra 2013 vil Manifa i Saudi Arabia ha potensial til å levere 0,9 Mb/d. Inkludert i forsyningsveksten vil være en normalisering av produksjonen fra Sudan der utvinningen siste året har blitt redusert med 0,4 Mb/d.

Dette skjer mens forbruket i OECD faller og det kommer motstridende oppfatninger om størrelsen på den videre økonomiske veksten for India og Kina.

VERDENS OLJEFORSYNING

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGL (Natural Gas Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til februar 2012. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Dataene fra EIA viser nå en vekst i forsyningen av råolje og kondensat og denne veksten er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer, bitumen og etter hvert fra funn som krever en høy pris for å gi lønnsomhet (ref også figur 2).

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Thursday, 31 May, 2012 at 17:17

%d bloggers like this: