FRACTIONAL FLOW

SPU, NOEN BETRAKTNINGER NOVEMBER 2011

leave a comment »

Figur 5: Diagrammet ovenfor viser hvordan splitten i råoljeekvivalenter for ”SPU Lager”, opptjent overskudd for oljeselskapene, investeringer og kostnader samt uttak for handlingsregelen ville utviklet seg fra 2002 og med en prognose for 2011.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.