FRACTIONAL FLOW

SPU, NOEN BETRAKTNINGER NOVEMBER 2011

leave a comment »

Figur 6: Diagrammet ovenfor viser den årlige oppbyggingen av ”SPU Lager” (grønne søyler) og status på ”SPU Lager” (grå søyler) etter uttak etter handlingsregelen for perioden 2002 til 2011. Videre er vist potensialet fra SPU i milliarder fat råolje (sorte søyler) ved årets begynnelse og etter handlingsregelen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.