FRACTIONAL FLOW

SPU, NOEN BETRAKTNINGER NOVEMBER 2011

leave a comment »

Figur 4: Diagrammet ovenfor viser Oljedirektoratets tall for utviklingen i investeringer og drift for norsk sokkel fra 2001 til 2011 og en prognose mot 2015. Tallene er splittet på investeringer i innretninger, rør, landanlegg, leting og konseptutvikling og kostnader forbundet med drift, brønner og nedstengning. I diagrammet er også vist utviklingen i oljeprisen, Brent Spot.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.