FRACTIONAL FLOW

FIGURE02 WTI HISTORICAL AND FUTURES

leave a comment »

Figur 02: Diagrammet ovenfor viser den historiske utviklingen i den amerikanske referanseoljen WTI (West Texas Intermediate). I diagrammet er også vist prisene i fremtidsmarkedet (futures) for henholdsvis 21. september 2012 og 7. juni 2013 (stiplete linjer). For hva det er verdt er også vist det løpende 5 års gjennomsnittet av WTI (rød heltrukket linje).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.