FRACTIONAL FLOW

FIGUR 04 RELATIVE DEVELOPMENT OECD

leave a comment »

Figur 04: Figuren viser på årlig basis og relativt til januar 2000 utviklingen i petroleumsforbruket for OECD og de største forbrukerne av petroleum innen OECD.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.