FRACTIONAL FLOW

FIG07 ITALY PETROLEUM COSTS

leave a comment »

Figur 07: Figuren viser estimater på månedlige kostnader (i US$) sammen med det løpende 12 måneders gjennomsnittet for Italia.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.