FRACTIONAL FLOW

FIG06 GREECE PETROLEUM COSTS

leave a comment »

Figur 06: Figuren viser estimater på månedlige kostnader (i US$) sammen med det løpende 12 måneders gjennomsnittet for Hellas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.